Home

Konsul Honorowy – Andrzej Parafiniuk

Od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.
W ramach tej funkcji wykonuje m.in. obowiązki wynikające z Konwencji Wiedeńskiej oraz prowadzi działania mające na celu rozwój współpracy między Finlandią i województwem podlaskim w obszarze kultury, gospodarki i edukacji.

cropped-Andrzej-Parafiniuk-Konsul-Honorowy-Finlandii.jpg

Aktualności

Co warto zwiedzić w Finlandii

Co warto zwiedzić w Finlandii?

Suomenlinna Do głównych atrakcji Finlandii zaliczyć można Suomenlinnę – twierdzę położoną na kilku wyspach w Helsinkach. Ma ona duże znaczenie kulturowe i jest znana każdemu mieszkańcowi Finlandii. W 1991 roku Suomenlinna została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Oprócz twierdzy na wyspach znajdują się również, szkoła Marynarki Wojennej liczne restauracje oraz kawiarnie dla turystów. …

Kultura Finlandii

Kultura Finlandii

Finlandia jest krajem znacznie różniącym się kulturowo od pozostałych krajów skandynawskich, zamieszkałych przez ludy o pochodzeniu germańskim. Tutejszy język zbliżony jest do estońskiego. Przez brak pokrewieństwa z innymi językami europejskimi wraz z węgierskim zaliczany jest do grupy ugrofińskiej, o niezbyt jasnym pochodzeniu. Ze względu na niekorzystne warunki życia, Finlandia nigdy nie przyciągała wielu osadników, nawet gdy była pod …

Pilotażowy program „zgromadzenia obywatelskiego” w fińskim parlamencie

Pilotażowy program „zgromadzenia obywatelskiego” w fińskim parlamencie

W fińskim parlamencie rozpoczął się pilotażowy program „zgromadzenia obywatelskiego”, w którym mieszkańcy z całego kraju, wybrani w drodze losowania, będą mogli uczestniczyć w procesie decyzyjnym przy rozpatrywaniu niektórych inicjatyw społecznych. Zaproszenie do udziału w zgromadzeniu – jak poinformowała we wtorek kancelaria Eduskunty, fińskiego parlamentu – zostało wysłane do 30 tys. osób, spośród których do obrad …

Obywatele Finlandii jako pierwsi na świecie mogą posługiwać się cyfrowym paszportem

Obywatele Finlandii jako pierwsi na świecie mogą posługiwać się cyfrowym paszportem

Od 28 sierpnia (poniedziałek) pierwsi obywatele Finlandii mogą przejść kontrolę graniczną bez posiadania papierowego paszportu, pokazując jedynie elektroniczny dokument podróży w telefonie komórkowym. Na lotnisku Helsinki-Vantaa rozpoczął się pilotaż unijnego projektu cyfrowych dokumentów podróży (DTC Digital Travel Credentials), ułatwiających przemieszczanie się między krajami. Mogą w nim wziąć udział obywatele Finlandii, którzy udają się samolotami linii …

Kontakt

Lokalizacja

Kontakt

Andrzej Parafiniuk
Konsul Honorowy

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

504 125 005
ul. Antoniukowska 7; 15-740 Białystok