W prowadzonym od 2012 roku rankingu znów najlepiej wypadły Finlandia i kraje Europy Północnej. Na ostatnim, 143. miejscu uplasował się Afganistan.

Zestawienie oparte jest na badaniach ośrodka Gallupa wśród mieszkańców 143 państw świata, którzy oceniają jakość życia w skali od zera do dziesięciu. Ranking uwzględnia sześć czynników: PKB na głowę mieszkańca, długość życia w zdrowiu według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wsparcie społeczne (zgodnie z odpowiedzią na pytanie, „Czy masz krewnych lub przyjaciół, na pomoc których możesz liczyć, gdybyś miał kłopoty?”), postrzeganą swobodę podejmowania decyzji życiowych, szczodrość (mierzoną odpowiedzią na pytanie: „Czy w ostatnim miesiącu przekazałeś jakieś pieniądze organizacji charytatywnej?”) i poziom postrzeganej korupcji.

(…) W prowadzącej w rankingu Finlandii dla poczucia zadowolenia jej mieszkańców kluczowa jest bliskość natury i równowaga między pracą i życiem prywatnym – powiedziała AFP Jennifer De Paola, badaczka z Uniwersytetu w Helsinkach. Wyraziła przypuszczenie, że Finowie mają „bardziej przystępne pojęcie tego, czym jest udane życie” w porównaniu np. z mieszkańcami USA, gdzie pomyślność często kojarzona jest z sukcesem finansowym.

Zasadnicze znaczenie ma też zaufanie do instytucji, niski poziom korupcji i dostępność ochrony zdrowia i edukacji. „Społeczeństwo fińskie jest przepojone poczuciem zaufania, wolności i wysokim poczuciem autonomii” – podsumowała badaczka.


Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/9466361,finlandia-znowu-najszczesliwszym-krajem-swiata-wedlug-raportu-onz-kto.html