Każdy podróżny kierowany jest na test COVID-19 w Finlandii

Każdy przybywający do Finlandii pasażer musi wziąć udział w badaniu stanu zdrowia, aby ustalić, czy jest zarażony koronawirusem. Regionalna Państwowa Agencja Administracyjna może zażądać od osoby wjeżdżającej do Finlandii poddania się obowiązkowemu badaniu lekarskiemu.


Aktualizacja 21 czerwca 2021r.

Wjazd do Finlandii będzie ułatwiony – zapoznaj się z informacją:

Wjazd do Finlandii z krajów UE i Schengen będzie ułatwiony od 21 czerwca 2021r.


Aktualizacja 8 czerwca 2021r.

Obostrzenia przy wjeździe do Finlandii przedłużone są do 27 czerwca br.

Są jednak drobne poprawki. Od 7 czerwca dojazdy do pracy będą dozwolone w ruchu lotniczym między krajami UE lub krajami strefy Schengen. Studenci będą mogli przyjeżdżać w celach związanych z ich studiami.

W transporcie wodnym i na granicach lądowych (z wyjątkiem ruchu granicznego między Finlandią i Norwegią) podróże do pracy będą nadal dozwolone tylko z ważnych powodów.

Najnowsze informacje dostępne są na stronie:

https://valtioneuvosto.fi/en/entry-restrictions

Informacje w języku polskim:


Podróżujący musi podchodzić do Covid – testu na przejściu granicznym, jeśli posiada:

  • zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem lub
  • zaświadczenie o przebyciu choroby nie dawniej niż 6 miesięcy od wjazdu.

Ponadto władze zdrowotne poproszą o podanie danych kontaktowych, aby lekarz kontrolujący choroby zakaźne w Twojej gminie zamieszkania lub gminie, w której przebywasz, mógł skontaktować się z Tobą w celu udzielenia wskazówek, jak i gdzie poddać się badaniu w ciągu 72 godzin, a także aby udzielić więcej informacji. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku informuje, że jeśli odmówisz badania, lekarz kontrolujący choroby zakaźne może nakazać umieszczenie Cię na 14-dniowej oficjalnej kwarantannie. Decyzję o przerwaniu oficjalnej kwarantanny podejmuje lekarz kontrolujący choroby zakaźne.