Home

Konsul Honorowy – Andrzej Parafiniuk

Od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.
W ramach tej funkcji wykonuje m.in. obowiązki wynikające z Konwencji Wiedeńskiej oraz prowadzi działania mające na celu rozwój współpracy między Finlandią i województwem podlaskim w obszarze kultury, gospodarki i edukacji.

cropped-Andrzej-Parafiniuk-Konsul-Honorowy-Finlandii.jpg

Aktualności

Konferencja „Scandinavian SWOT”, 28.11.2013r., Warszawa

Konsul Honorowy Republiki Finlandii — Andrzej Parafiniuk i Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w imieniu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej zapraszają do udziału w konferencji „Scandinavian SWOT”, która odbędzie się 28 listopada 2013r. w Warszawie. Konferencja skierowana jest do firm polskich, które szukając możliwości dalszego rozwoju kierują swoje zainteresowanie w stronę krajów skandynawskich.

Otwarcie Konsulatu Honorowego Finlandii w Białymstoku

W piękny ciepły letni dzień 10 lipca 2013 r., ambasador Jari Vilén z towarzyszącymi mu osobami udał się do północno-wschodniej Polski, aby otworzyć najnowszy Konsulat Honorowy Finlandii. Nowym konsulem honorowym został mianowany Andrzej Parafiniuk Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Kontakt

Lokalizacja

Kontakt

Andrzej Parafiniuk
Konsul Honorowy

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

504 125 005
ul. Antoniukowska 7; 15-740 Białystok