Pilotażowy program „zgromadzenia obywatelskiego” w fińskim parlamencie

W fińskim parlamencie rozpoczął się pilotażowy program „zgromadzenia obywatelskiego”, w którym mieszkańcy z całego kraju, wybrani w drodze losowania, będą mogli uczestniczyć w procesie decyzyjnym przy rozpatrywaniu niektórych inicjatyw społecznych.

Zaproszenie do udziału w zgromadzeniu – jak poinformowała we wtorek kancelaria Eduskunty, fińskiego parlamentu – zostało wysłane do 30 tys. osób, spośród których do obrad wyłonionych zostanie – na ochotnika – 600 pełnoletnich osób „z różnych stron kraju, reprezentujących możliwie szeroko różne poglądy”.

Tej jesieni będą zajmować się projektami dotyczącymi polityki paliwowej i przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym związanym z zażywaniem środków odurzających. Kwestie te są przedmiotem złożonych inicjatyw społecznych – podkreślono w komunikacie.

Projekt, koordynowany przez uczelnie wyższe, jest nowym sposobem mającym wspomóc rozwój fińskiej demokracji poprzez włączenie zwykłych mieszkańców w proces decyzyjny (demokracja deliberatywna). W prace zaangażowane są akademie w Turku oraz Tampere jak również amerykański Uniwersytet Stanforda.

Członkowie parlamentu obywatelskiego mają zbierać się na dwa dni w celu „wysłuchania opinii ekspertów i prowadzenia dyskusji w małych grupach”. Wyniki ich prac będą przekazywane odpowiednim komisjom parlamentarnym.


Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/30-tys-Finow-bedzie-bralo-udzial-w-parlamencie-obywatelskim-by-zajac-sie-polityka-paliwowa-i-narkotykowa-8606067.html