Fińskie innowacje społeczne poświęcone szkolnictwu i systemowi edukacji

Zapraszamy na spotkanie z cyklu: Fińskie innowacje społeczne poświęcone szkolnictwu i systemowi edukacji w Finlandii, które odbędzie się 7 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/1, w Białymstoku.

Prelekcję wygłosi i dyskusję poprowadzi dr Alina Czapiuk (Uniwersytet w Białymstoku).

„Zazwyczaj słowo „innowacja” przywodzi na myśl wynalezienie nowego przedmiotu materialnego lub usługi handlowej. Okazuje się jednak, że innowacje mogą mieć także charakter społeczny (…)”

Fragment przedmowy Sauliego Niinisto, Prezydenta Republiki Finlandii, 100 fińskich innowacji społecznych, Katowice-Warszawa 2013.

Wydaje się, że sukces fińskiego systemu edukacji wynika w równej mierze zarówno z wykorzystania wielu nowatorskich — a przy tym skutecznych w działaniu — rozwiązań, jak też z ciągłego odwoływania się do historii, tradycji i powszechnie obowiązujących od dawna norm życia społecznego w Finlandii.

Warto zastanowić się również nad tym, co z doświadczeń fińskich warto byłoby przenieść do polskiego modelu szkolnictwa i edukacji w ogóle.

Organizatorzy: