Konferencja „Scandinavian SWOT”, 28.11.2013r., Warszawa

Konsul Honorowy Republiki Finlandii — Andrzej Parafiniuk i Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w imieniu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej zapraszają do udziału w konferencji „Scandinavian SWOT”, która odbędzie się 28 listopada 2013r. w Warszawie. Konferencja skierowana jest do firm polskich, które szukając możliwości dalszego rozwoju kierują swoje zainteresowanie w stronę krajów skandynawskich.

Celem konferencji jest dostarczenie podstawowych informacji o specyfice prowadzenia biznesu w krajach skandynawskich. Głównymi tematami podejmowanymi przez zaproszonych ekspertów będą:

 • aktualna sytuacja gospodarcza w każdym z krajów,
 • różnice kulturowe w biznesie,
 • najważniejsze kwestie prawno-podatkowe,
 • transport i logistyka – możliwości współpracy

W trakcie konferencji każdy z 4 krajów skandynawskich – Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja, zostanie zaprezentowany w odbywających się równolegle sesjach. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do nawiązania kontaktów biznesowych w ramach planowanych sesji networkingowych.

Program spotkania

W czterech równoległych sesjach omówione zostaną możliwości inwestycyjne w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Wybór sesji obowiązuje przy rejestracji na konferencję.

 • 10.00-10.30 Rejestracja i kawa powitalna
 • 10.30-11.00 Sytuacja gospodarcza oraz perspektywy współpracy
 • 11.00-11.30 Różnice kulturowe a biznes
 • 11.30-11.45 Przerwa
 • 11.45-12.45 Zakładanie działalności – regulacje prawne i podatkowe
 • 12.45-13.15 Transport i logistyka – rozwój współpracy
 • 13.15-14.15 Lunch
 • 14.15-14.45 Sesje networingowe

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla firm zrzeszonych w SPCC. Koszt udziału dla firm zewnętrznych: 250 PLN + VAT

Rejestracje przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 listopada 2013r. przez www.spcc.pl/node/12578, mailem: spcc@spcc.pl lub pod numerem telefonu: 22 849 74 14.