Otwarcie Konsulatu Honorowego Finlandii w Białymstoku

W piękny ciepły letni dzień 10 lipca 2013 r., ambasador Jari Vilén z towarzyszącymi mu osobami udał się do północno-wschodniej Polski, aby otworzyć najnowszy Konsulat Honorowy FinlandiiNowym konsulem honorowym został mianowany Andrzej Parafiniuk Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

W Białymstoku na ambasadora Viléna oczekiwał już odpowiednio przejęty przyszły konsul honorowy, a także grono wybitnych gości. Uroczyste otwarcie odbyło się w ogrodzie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, w której budynku mieści się konsulat, przy dźwiękach muzyki klasycznej i śpiewie ptaków.

W otwierającym uroczystość wystąpieniu ambasador Vilén podkreślił misję ambasady, której celem jest otwarcie sieci konsulatów honorowych Finlandii szybko i według przyjętego planu. Białystok jest trzecim konsulatem honorowym Finlandii, a w trakcie procesu decyzyjnego są już cztery następne. Ambasador Vilén zaakcentował, że konsulaty honorowe to pierwsze punkty informacyjne służące zainteresowanym Finlandią, udzielające pomocy znajdującym się w potrzebie Finom oraz wspierające na wszelkie możliwe sposoby inwestycje fińskich przedsiębiorstw na danym terenie.

Na uroczystości swoją radość z otwarcia konsulatu wyrazili także m.in.: Wojewoda Maciej Żywno oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański. Potwierdzili rónwnież swoją gotowość do ścisłej współpracy z nowym Konsulatem Honorowym.

Po przyjęciu oficjalnej nominacji nowy konsul honorowy Parafiniuk podkreslił, że ten dzień jest jednym z najważniejszych w jego życiu. Zapewnił, że zrobi wszystko, aby jego misja była sukcesem, podziękował także wszystkim gościom za już okazane wsparcie i zachętę. Parafiniuk stwierdził również, że oczekuje z radością na pierwsze zadanie, którym będzie organizacja w Białymstoku seminarium na temat ram finansowych UE dla fińskich firm.

Przed wyjazdem Ambasador odwiedził pomieszczenia nowej siedziby konsulatu, stwierdzając, że są bardzo odpowiednie do pracy i funkcjonowania konsulatu. Konsul honorowy zaprosił już członków podlaskiego oddziału Towarzystwa Polska-Finlandia, aby regularnie spotykali się na terenie konsulatu.

Źródło: link